UNDERVISNINGSMATERIALE

Undervisningsmaterialet er målrettet til engelsk, samfundsfag og geografi på gymnasieniveau, men dele af materialet kan også bruges af folkeskolens ældste klasser. Indenfor hvert fag er der valgt tre temaer, som tager udgangspunkt i kapitlerne i de tre film; Tørst, Vandets Pris og Pengekilden.
Derudover er der lavet forslag til en tværfaglig opgave.

Der er lærervejledninger til hvert fag og til hvert tema.

ENGELSK:
1. Water Resources Management in Modern India
2. Globalisation: Water Resources Control
3. Water Debate: Language and Power

SAMFUNDSFAG:
1. Demokrati og Magt
2. Udvikling eller ødelæggelse?
3. Herredømmefri dialog eller systemer?

GEOGRAFI:
1. Vand som resurse
2. Dæmninger: Katastrofe og velsignelse
3. Vandmangel og vandfordeling som kilde til konflikt.
4. Drikkevand i Danmark: Links

TVÆRFAGLIG OPGAVE
(Geografi og Samfundsfag)

Tørst og Vandets Pris kan ses via
Filmcentralen

Pengekilden er p.t. (oktober 2013) ikke tilgængelig, idet Uniserver har nedlagt deres streamingtjeneste pr. 1.oktober .