KAPITEL 4: NARMADA BACHAO ANDOVAN (NBA) - FOLKEBEVÆGELSEN MOD DÆMNINGEN

Tidligere i processen resulterede en sultestrejke blandt NBA’s ledere i, at Verdensbanken sendte en kommission ledet af Hugh Brody. Deres undersøgelse viste, at der var begået store fejl fra regeringens side. Brody rådede Verdensbanken til at genoverveje sin støtte. Verdensbanken valgte at trække sig ud – men den indiske regering fortsatte projektet. Det fik NBA til at lægge sag an mod regeringen ved højesteret. Byggeriet er stoppet, mens retsagen står på.
Dæmningsprojektet gør Adivasierne til politiske aktivister, og NBA bliver den største folkebevægelse siden Gandhi. De opsøger ministeren, og det kommer til sammenstød med politiet. Ministeren indrømmer, at der ikke er jord nok, og at folk vil få penge i stedet.

LÆS MERE

• Verdensbanken
• NBA-bevægelsen
• Adivasier