DANSK BISTAND

Både Danida og danske NGO’er har i mange år arbejdet med forskellige former for kreditgivning – specielt i landbrugsprojekter. Tidligere var det spredte netværk og småprojekter, der blev støttet, men i takt med omlægningen af den danske bistand fra projekter til programmer og sektorbistand i begyndelsen af 90erne ændredes også holdningen til mikrofinans.

Fra at have ydet mikrokreditter kom der mere fokus på andre af de finansielle serviceydelser, der er omfattet af mikrofinans. Og fra at have støttet gennem mindre lokale udviklingsorganisationer, kom der fokus på behovet for professionelle ydelser forankret i større finansielle institutioner. En vigtig opgave for donorerne er såldes at arbejde med er kundebeskyttelse (sikre finansielle systemer, information til kunder om rettigheder, national lovgivning etc.). En anden opgave er at stille krav til de finansielle institutioner, så effektiviteten højnes, og renten på udlån dermed kan sænkes.

Også i NGO’erne har der været en stigende erkendelse af, at fokus skal væk fra ”provision” - ment som kapitaltilførsel og over på ”promotion” – her forstået som fremme af finansielle ydelser. På denne måde er man med til at skabe mere bæredygtige løsninger, da de fleste fattige selv kan spare penge op, hvis de får en måde at gøre det på – for eksempel muligheden for at oprette en lønkonto.

Altså oplever Danida og mange andre donorer, at deres opgave i dag er at være med til at skabe professionelle finansielle institutioner, der er troværdige og kan nå ud til de fattigste – gerne ved hjælp af den nyeste teknologi som eksempelvis i Sydafrika, hvor man nu er begyndt at operere med mobile banker.

LÆS MERE

• Danida og mikrofinans
• NGO'er og mikrofinans