GRAMEEN BANK

I 1976 tog økonomen Muhammad Yunus initiativ til Grameen Bank i Bangladesh med det formål at låne små beløb ud til fattige - især kvinder - så de kan komme ud af fattigdommen ved egen kraft.

Kvinderne skal ikke stille sikkerhed for lånet, men skal til gengæld deltage i en lånegruppe, hvor de kan støtte hinanden, samtidig med at de gensidigt sikrer, at alle betaler deres lån tilbage. Trods religiøs og politisk modstand har ideen bredt sig i Bangladesh, således at der i dag er 4.5 millioner lånere i Grameen Bank. 94 procent af dem er kvinder. I 2006 fik Yunus tildelt Nobels Fredspris for sin indsats.

Yunus’ store vision er at udrydde fattigdommen overalt i verden. Globalt set udgør kvinder de allerfattigste, og i følge Yunus kan de spille en afgørende rolle som drivkraft i den globale bekæmpelse af fattigdom. For ham er en styrkelse af kvindernes position og status i samfundet en afgørende udviklingsfaktor, fordi kvinder er mere tilbøjelige til at bruge deres indkomst på familien i form af medicin, bedre mad og børnenes skolegang. I mange samfund er kvinder involveret i handel eller har andre færdigheder, der gør, at familien kan klare sig, og små lån kan være et centralt middel til at forbedre deres muligheder for at skaffe større indkomst.

Yunus mener, at mikrokreditter gør kvinderne samfundsmæssigt stærkere, fordi de bliver økonomisk uafhængige af mændene. Gennem deltagelse i de såkaldte ”solidaritets-grupper”, som er en grundpille i Grameen-bankens struktur, får de også større selvtillid. En typisk gruppe er på 15-25 medlemmer. Hvis en eller flere i gruppen ikke formår at betale deres lån tilbage, skal de andre i gruppen betale de udestående lån. Den kollektive forpligtigelse erstatter således den sikkerhed i andre værdier, som banker normalt kræver for at yde lån. En gruppe kan endvidere først få et nyt lån, når alle i gruppen har betalt deres lån tilbage.

Kvinderne bliver betragtet som mere troværdige og pålidelige end mænd, når det handler om tilbagebetaling af lån. Det gør dem til ønskværdige klienter for en organisation eller institution, der ønsker sikkerhed for tilbagebetaling af deres udlån. Mange NGO'er og finansinstitutioner låner derfor kun ud til kvinder.

LÆS MERE

• Bangladesh
• Grameen Bank
• Muhammad Yunus