MIKROFINANS

Mikrofinans er et samlebegreb for finansielle ydelser - lån, opsparing og forsikringer - som fattige mennesker i udviklingslandene kan benytte sig af. Da begrebet blev introduceret i 70'erne, handlede det kun om lån, hvorfor det blev kaldt 'mikrokredit', men senere udviklede det sig til at være mange forskellige finansiringsformer - derfor betegnelsen mikrofians.

I og med at arbejdsløsheden i mange udviklingslande er på 20 procent og derover, kan mange fattige ikke regne med at få et ’almindeligt’ arbejde. De forsøger derfor at klare sig som ”selvstændige erhvervsdrivende” ved at sælge varer eller fremstille forskellige produkter, som sælges på de lokale markeder. Men i og med at de ikke er 'kreditværdige' i traditionel bankforstand, kan de ikke skaffe sig resourcer til at løfte sig ud af fattigdommen.

Mikrokredit indebærer, at fattige mennesker (først og fremmest kvinder) får mulighed for at optage små lån uden at stille sikkerhed. De bliver derved i stand til f.eks. at indkøbe råvarer og igangsætte projekter, som kan generere et overskud og hjælpe dem til at forbedre deres levestandard dvs. få råd til mere og bedre mad, betale hospitalsudgifter og medicin og sende deres børn i skole. Mange ønsker at låne penge til at udvide deres produktion eller sætte gang i nye aktiviteter, der kan forbedre deres indkomst. Andre ønsker at investere i deres landbrug for at forbedre eller udvide produktionen, og andre igen har måske en entreprenør i sig, men er afhængig af at få tilført kredit for at kunne føre ideen ud i livet.

Ideen om at nedbringe fattigdommen ved at låne små pengebeløb ud til potentielle 'småentreprenører' har slået an over hele kloden. Mange statslige udviklings-organisationer, NGO’er og finansinstitutioner udbyder således mikrofinans-ydelser til fattige mennesker samt til små og mellemstore virksomheder i de fattige lande. Der er ingen præcis opgørelse over hvor mange mennesker der gør brug af mikrofinans, men det skønnes, at antallet har passeret 100 millioner.

Mikrofinans er en relativt ny form for udviklingsbistand, der forbinder fattigdoms-reduktion med erhvervsudvikling. Det startede som et ’non-profit’ projekt for de donorer, der stillede midlerne til rådighed for udlånsvirksomhed, der ad åre skulle blive bæredygtig i sig selv. I dag dækker begrebet mikrofinans over mange typer udlånsordninger, også nogle som potentielt kan give et afkast til privatpersoner eller finansielle institutioner, som låner penge ud til små entreprenører.

LÆS MERE

• Mikrofinansordningernes mål
• Historien om mikrofinans
• Mikrofinanstyper
• Microfinance Gateway